Interaktivní parky

INTERAKTIVNÍ A DIGITÁLNÍ PARKY JSOU DALŠÍ HRANICÍ JAK SE ODLIŠIT OD OSTATNÍCH A NABÍDNOUT MIMOŘÁDNÝ ZÁŽITEK.

ORGANIZOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU

Naší misí je nabídnout co nejnovější technologie a nejefektivnější řešení pro Vaše zařízení v oblasti zábavního průmyslu. Interaktivní parky nabízí velké množství výhod oproti tradičním formám zábavy a zároveň vyšší úroveň zapojení co se fyzické aktivity týče.

Pomůžeme Vám se vším, co budete potřebovat k úspěšnému nastartování Vašeho podnikání ve všech fázích projektu. 

Průzkum trhu a analýza
Kompletně shrneme investiční příležitost, připravíme a zajistíme studii proveditelnosti projektu v dané lokaci.
Příprava projektu
Vytvoříme záměr, navrhneme design, plán rozmístění, osvětlení, stanovíme kapacitu projektu (tj. návštěvnost, obchodní plán, projektová a smluvní dokumentace).
Řízení projektu
Povedeme projekt od samého začátku, součástí je kontrola a zodpovědnost za bezpečí Vašich finančních prostředků.
Technická činnost
Provedeme inženýring, technickou supervizi projektu i dozor nad technickým zařízením a atrakcemi.
Provozování
Připravíme park na jeho provozování, spravujeme veškeré zařízení, nastavení standardů služeb, školení personálu i marketing v celoplošném rozsahu. Zařídíme zkrátka vše, co souvisí s otevřením, prodeji a propagací parku.
Poradenství
Staráme se o zlepšování účinnosti zařízení a další rozšiřování zábavy s proměnlivým obsahem pro daný park.
Back to Top
Close Zoom
Disabled for full experience.